171210

Kjære medlem!


Sysselsetting 2011. Det arbeides iherdig for å sysselsette alle våre kollegaer i oppgraderingsprosjektene på OSC og OSB. Torsdag var saken oppe i Oseberg RE K-AMU. Vi klipper inn den offisielle statusen som er gått ut til alle Oseberg-operasjonene. Vi har fremdeles stor tro på at vi kan greie å sysselsette de fleste neste år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Det har vært avholdt flere møter mellom Statoil og KCAD om bemanningssituasjonen under oppgraderingene på OSB og OSC.
I dag ble også saken tatt opp i Oseberg Resultatenhet sitt K-AMU.

Situasjonen i dag er at KCAD, Tore Larsen Driftsdir, Henning Mørk K-HVO og fagforeninger, er i tett og positiv dialog med Statoil Oseberg ledelse innen B&B og Drift om å etablere løsninger for personal kabalen under oppgraderingen av OSB og OSC.

Vårt overordnet mål er å forhindre forandring i KCAD sysselsetting.

Sign. Tore Larsen Sign. Henning Mørk
Driftsdir. K-HVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En Bauta takker av. På torsdag gjorde vi stas på vår kjære Randi Sætersdal som nå går over i pensjonistenes rekker. Med 23 år i resepsjonen har hun vært firmaets ansikt utad på en enestående måte. Hun har vært en stor bidragsyter når det gjelder velferd, service og spredd glede og godt humør til oss alle. Vi setter stor pris på at hun ønsker å fortsette som revisor for OAF.

God Jul. Julehelga nærmer seg, og vi sender en ekstra hilsen til våre medlemmer som er ute på jobb og til deres familie som savner dere i julehelga.

 Klubbleder
Tore Hegerberg