060111

Godt nyttår!

Vervekampanjen ble avsluttet den 31. desember 2010. 14 nye medlemmer på under to måneder er et bra resultat. Vi har foretatt trekning av datamaskinene blant ververne og en maskin til et vilkårlig valgt medlem.
Vinnerne er: Geir Idsø, Stephen Kopperstad, Harald Hoddevik av ververne.
Ørjan Larsen vant den maskina som ble trukket blant alle medlemmene.
Vi gratulerer og håper å komme i gang med kampanje også i år.


HMS-komiteen i Industri Energi. Det er en glede å melde at vår K-HVO Henning Mørk er nytt medlem i forbundets HMS-komite. Dette vil styrke vårt HMS-arbeid på en positiv måte. Vår forening har ikke vært representert i denne komiteen på 5-6 år.


Matskatten. I fjor vår reforhandlet vi trekkordningen for matskatt ved å utvide ordningen til også gjelde lønnsgruppe C. Dvs at også denne gruppen får månedlig trekk gjennom året. Observante medlemmer har nå oppdaget at bedriften ikke har greid å sette dette ut i livet. Dette er høyst beklagelig, men vi har fått tilbakemelding på at dette skal være på plass ved neste lønn. Vi ser også at det nå er over halvparten av de i lønnsgruppe ”E” som kommer over innslagspunktet. Vi vil derfor ta opp med bedriften om ikke tiden er inne til at alle offshoransatte trekke matskatt månedlig.


HVO Ringhorne. Vi gratulerer Geir Arne Kaldestad som nyvalgt HVO på Ringhorne.


Årsmøte nærmer seg. Husk påmeldingsfristen 13. januar. Sjekk at din tillitsvalgte og HVO har meldt seg på. Vær tidlig ute for å sikre billige flybilletter. Husk å informere din vara om du ikke har anledning selv.


Klubbleder
Tore Hegerberg