270111

Kjære medlemmer

Hei igjen etter to uker uten ukebrev. Sist uke valgte jeg å informere kun de tillitsvalgte via mail om hvorfor ukebrevet uteble. Ønsker du å vite noe om hvorfor så ta kontakt med din tillitsvalgte. Det er dessverre ikke alt vi kan legge ut for offentligheten.

Nyttårshilsenen fra bedriften inneholdt signaler om ytterligere nedskjæringer i støtten til fagforeningen. Dette kan vi selvsagt ikke godta, og vi skal nå føre forhandlinger på hvordan dette skal løses. Første møte er satt til mandag i neste uke.

Tvistesaken om svingskiftkompensasjon ved flere endringer av skiftplan kom endelig opp til behandling mellom Industri Energi og OLF denne uken. Først vil jeg si at det er skammelig at en uenighet om en lønnsslipp fra januar 2010 ikke er kommet til en løsning ett år etter. Jeg er ikke i tvil om hvem som er den ansvarlige her. Nok om det. Saken ble heller ikke løst mellom hovedorganisasjonene og går dermed videre opp i systemet. Klubben har mottatt kritikk underveis for at vi tvister på en slik sak. Når ikke IE og OLF greier å enes så føler vi at det var helt på sin plass å utfordre bedriften på praksisen de har utøvd.

Advokathjelp. Det er særdeles viktig at våre medlemmer henvender seg til våre egne advokater i Help forsikring for å bli dekket av forsikringen. Det viser seg at noen tar kontakt med private advokater, men da må de koste det selv. Så for framtiden: Ring 07123 når du trenger advokatbistand. Da dekkes du fullt ut av forsikringen.

Fremover. Dessverre er det ikke noe nytt i forhold til bemanningen under oppgraderingsprosjektene. Jeg vet at det prøves å informeres på utreisemøtene og det er bra. Når det skjer noe framdrift i spørsmålet vil vi legge det ut.

God helg


Klubbleder
Tore Hegerberg