040211

Kjære medlemmer

Kontingenttrekk. Noen av dere har mottatt brev fra forbundet om manglende trekk av kontingent i november i fjor. Dette skyldes rot i trekksystemet til bedriften og skal etter sigende være løst med dobbelt trekk i desember. Sjekk lønnslippene og se at dette stemmer. Er du ikke trukket riktig så ta kontakt med Torild på klubbkontoret. torild@oaf.nu

Støtte fra bedrift. Etter noe turbulens har vi nå kommet til enighet med bedriften om støtte til klubben i 2011. Styret i OAF har som målsetting å opprettholde det samme aktivitetsnivået som forrige år selv om støtten ble noe redusert i forhold til forrige års budsjett.

Klubbleder deltok denne uken på Seawell sitt årsmøte og snakket litt om erfaringer rundt virksomhetsoverdragelse. Klubbene er enige om at dess bedre forberedt og samkjørte de tillitsvalgte er – dess bedre resultat for medlemmene. Jeg skal også hilse fra mange tidligere kollegaer som i dag er tillitsvalgte i Seawell-klubben.

Telefonbruk. Jeg må igjen henstille om at henvendelser som ikke haster tas på kontortelefonen i arbeidstiden eller pr. mail. Belastningen på mobilen er etter hvert blitt stor og kvaliteten på saksbehandlingen blir deretter. Klubbleder opplever for tiden et betydelig arbeidspress og ønsker å bevare det ene øret jeg har intakt. Jeg prøver også å besvare så mange jeg kan, men dessverre greier jeg ikke alle. Husk også at om du ringer og jeg er opptatt i samtale så får du ikke opptattsignal. Dessverre registreres heller ikke ditt anrop uten at du legger inn melding på svareren.


Med ønske om en riktig god helg

Klubbleder

Tore Hegerberg