110211

Kjære medlem

Pensjonsveiledning. Samarbeidet med advokatselskapet Tredjepart AS videreføres. Ordningen med personlig rådgivning i forbindelse med valg av pensjon ble denne uken bestemt videreført av forbundet. Vi har erfart at denne ordningen har vært særdeles positiv for våre medlemmer. Det var i utgangspunktet ment å være bistand for de som kunne velge gammel eller ny AFP-modell frem til årsskifte 2010/2011. Vi ser nå at det fortsatt er et behov for personlig veiledning for å beregne pensjon for de som velger å gå av mellom 62 og 67 år også. Det er gledelig at forbundet har lyttet til samarbeidskomiteen hvor Oljearbeiderforeningen er representert og viderefører ordningen. Det blir som tidligere en egenandel på 500,-, men dette kan være en god investering for dem som velger riktig. Mer informasjon finner dere på forbundets hjemmesider. http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?

”Gadgets & goodies”. Klubbkontoret får mange henvendelser på at klubben ikke lenger er så rause med gaver til medlemmene. Tillitsvalgtkonferansen i fjor bestemte at det skulle sees på muligheten for å markedsføre oss bedre på denne fronten. Det er ikke til å stikke under en stol at økonomien ikke lenger er så god som tidligere. Vi jobber nå med samarbeid med forbundet om støtte til ”gadgets & goodies”. Årsmøtet sin godkjennelse av budsjett vil også påvirke hvor mye vi skal bruke på dette.

Bemanning 2011. Mange har hatt store forventninger til at arbeidsmiljøutvalget for Oseberg, som hadde møte på tirsdag, skulle avklare mye. Saken om nattarbeid for å beskjeftige flest mulig av våre under stansene ble positivt mottatt. Dette er positivt for det arbeidet som nå gjøres for vår sysselsetting i andre halvår. Vi vet også at vår ledelse og verneombudstjenesten jobber kreativt med andre løsninger som kan sørge for full sysselsetting. Her er det mer uavklart enda, men det er viktig at vi har tro på at partene finner løsninger. All vår erfaring tilsier at når bedrift, verneombudstjeneste og fagforeninger drar lasset sammen så blir det resultater.

Årsmøte
avholdes neste uke så klubbkontoret blir ikke bemannet fra tirsdag til fredag.

Klubbleder
Tore Hegerberg