250211

Kjære medlemmer!

Årsmøte 2011 ble avholdt på Kielfergen 15. -17. februar. Årsmøtereferatet er i sin helhet lagt ut på vår hjemmeside. I tillegg til vanlige årsmøtesaker hadde vi invitert nestleder Terje Valskår fra forbundet for å presentere organisering av forbundet etter landsmøte. Terje informerte også om forbundets handlingsplan etter landsmøtet og utfordringene vi står overfor med hensyn på blant annet et mer brutaliserende arbeidsliv. Han svarte villig vekk på spørsmål fra delegatene og årsmøte var særdeles opptatt av pensjon.

Som vanlig var også vår forbundsekretær Steinar Egeland invitert. Steinar har vært med oss i alle år og vært vår selvskrevne ordstyrer på årsmøtene våre. I år svingte han klubba for siste gang da han går over i pensjonistenes rekker. Steinar tok i sitt innlegg opp planene for årets tariffoppgjør. I og med at det er et mellomoppgjør er det ikke tradisjon for å forhandle om tekniske forhold i avtalen, men forholde seg til generelt tillegg til alle. Videre orienterte han om våre ordninger ved tap av helsesertifikat (OSO) og svarte på spørsmål fra delegatene. Svingskiftproblematikken ble behørig debattert da vi har en tvist med OLF gående på tolkning av gamle protokoller.

Knut Berntsen fra Sparebank 1 var invitert for å orientere om våre forsikringer. Knut er også en ivrig fagforeningsmann og en kjemperessurs for vår avdeling. Delegatene fikk en innføring i hvordan produktene prissettes og sammenhengen mellom antall skader og pris. Og ikke minst sammenhengen mellom pris og vilkår i forsikringene.

K-HVO Henning har denne uken sendt ut info til alle verneombudene. Ved å ta kontakt med ditt VO får du informasjon om arbeidet med sysselsettingen under oppgraderingene. Der vil du og få oppdatering av Henning sitt første møte i forbundets HMS-utvalg.


Klubbleder
Tore Hegerberg