110311

Kjære medlemmer

Manifest Analyse. Henning, Torild og undertegnede deltok forrige uke på Manifest Analyse sin Årskonferanse med påfølgende årsmøte. Det må sies at å få en hel dag med påfyll av tankegods til å stå imot angrepene på faglige rettigheter er en berikelse. Manifest Analyse greier på en usminket måte å ta et oppgjør med høyrekreftene sine myter og tendensiøse påstander. På årsmøte etterpå ble vår egen nestleder Terje Valskår gjenvalgt til fagligpolitisk råd. Vi håper også at klubbkontorets utsendelse av nyhetsbrev fra Manifest Analyse blir satt pris på. Tilbakemeldingene så langt tyder på det. For øvrig finner du mer godt stoff på http://manifestanalyse.no. Du finner dem også på Facebook.

Nærvær. På bakgrunn av særdeles nedadgående trend på nærværet i vår bedrift inviterte ledelsen til workshop denne uken. Her ble resultatet av fjorårets arbeid i nærværsgruppen lagt fram og diskutert. Dessverre var det noe kort varsel slik at mange operasjonsjefer ikke hadde mulighet til å stille. Ledelsen vil på bakgrunn av dette og innspillene som kom prøve på nytt neste uke å få samlet flest mulig. K-HVO Henning representerte verneombudstjenesten og undertegnede representerte fagforeningen. Det var en særdeles nyttig tankesmie hvor det også fra alle parter ble poengtert at fagforeningene og verneombudene er en viktig bidragsyter i nærværsarbeidet.
Etter oppfordring fra flere legger vi ved ukebrevet fra 10. desember som i sin helhet omhandler dette temaet. Dialog er alltid en god start.

Styrevalget i Oljearbeiderforeningen er startet. Årsmøte gjorde sine nominasjoner for fjorten dager siden og nå skal alle medlemmer ha mottatt valgmateriellet i posten.
Stor deltagelse er viktig for å få inn kandiatene som har mest tillit og vi vet at stor deltagelse inspirerer ekstra hos dem som blir valgt. Benytt stemmeretten.


Klubbleder
Tore Hegerberg


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo101208.pdf