010411

Kjære medlemmer

Kjære medlemmer

1. april er alvorlige greier. Jeg nevner gutten som gikk til sin mor og utbrøt;
-”Mamma, mamma. Pappa har hengt seg i kjelleren”. Moren styrtet ned i kjelleren, men fant ingenting. Tilbake i stuen kom det fra gutten; -”Aprilsnarr. Han henger på loftet!!!”.
Nok om det. Jeg garanterer at dette brevet videre er fritt for aprilspøk.

Ukens to beste nyheter er at vi vant anbudet om Kvitebjørnkontrakten og meldingen om at restruktureringen av morselskapet er i boks. Begge disse nyhetene er særdeles viktige for oss som den fortrukne borekontraktør og gir oss ekstra tro på at vi som selskap fremover skal ha trygge arbeidsplasser.

Kvitebjørn. Denne kontrakten viser at vi er konkurransedyktige. Det er lenge siden sist vi vant en borekontrakt. Derfor er denne særdeles viktig for at troen på selskapet opprettholdes. Vi skal ikke spekulere for mye i hva som avgjorde anbudet i vår favør, men jeg kan ikke unnlate å nevne den gode jobben som er utført av våre kollegaer på Kvitebjørn. HMS-resultatene taler for seg selv. Leveransene til kunden har vært særdeles gode, tatt i betraktning de ekstra utfordringene geologien gir oss. Det høye nærværet på Kvitebjørn forteller oss om et godt arbeidsmiljø og god trivsel. – Og ikke minst: Kvitebjørn er den operasjonen som ALDRI trenger hjelp fra klubbkontoret. Det beviser gode relasjoner mellom land og hav, god ledelse og dyktige ansatte. Vi gratulerer Kvitebjørn med en velfortjent forlengelse av borekontrakten.

Morselskapet. I dag fikk vi den offisielle meldingen om at restruktureringen av selskapet, inklusiv refinansiering, er undertegnet. Som nevnt i tidligere ukebrev så ser vi med glede på at First Reserve er borte fra eiersiden. Likeså har vi tro på at Pamplona, som ny hovedaksjonær, er en bedre industriutvikler enn profittjegerne fra First Reserve. Vi gleder oss.

Styrke 11. Torild og undertegnede deltok denne uken på forbundet sin konferanse i regi av organisasjonsavdelingen. Hovedtemaene var utvikling av forbundet med vektlegging av medlemsfordeler, organisering av tillitsvalgtarbeidet i klubbene og verving. Kommer med mer info i neste brev eller på hjemmesiden.

Klubbleder Tore Hegerberg