090606

Forandlinger Landbaseavtalen

Vi har forhandlet ferdig landbaseavtalen.For oss i KCAD ble det et bedre reslutat enn det vi hadde ventet.Tidligere oppgør har vi kun fatt det fellesforbundet har fått.Med dette reslutatet har vi greit å få mere en fellesforbundet,meget bra.Vi i T&P får da 3 kr i økning på grunnlønna og 1.07 i økning i offshoretillegget.

Se vedlegg reslutatet.

MVH Atle Kvammen OAF

 



Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/tariffrevisjon2006landbase.doc.pdf