070411

Kjære medlemmer

Valg til klubbstyret. Fristen for å være med er mandag, så nå er siste sjanse for å være med å bestemme hvem som skal representere deg i klubbstyret for de neste to år. Stemmekonvolutt må være kontoret i hende på mandag så husk postgangen.

Bemanningsplaner. Ved siden av jobben med å sysselsette flest mulig på riggene som går ut i langvarige oppgraderinger,(OSB og OSC) så har bedriften også satt oppmerksomheten på generell bemanning, rekrutteringspolitikk, karriereutvikling med videre. Dette ser vi meget velvillig på og vil bidra til konstruktive og gode løsninger. Slik bildet ser ut nå vil det ikke være behov for en eneste permittering i år. Noen vil nok bli overført til kompetansepoolen for en periode, men dette ser vi på som en bedre løsning enn permittering. Utvelgelse til poolen vil vi komme tilbake til da dette kun kan gjøres etter avtale med Oljearbeiderforeningen.

Tariffoppgjøret er i gang og frontfagene er allerede ferdige. Ikke all verdens oppgjør der i gården med knappe 4000,- i tillegg. Vi skal ha tariffkonferanser neste uke, og vi forhandler på borebedriftsavtalen den 4. – 6. mai. I og med at det er mellomoppgjør i år så forhandles det hovedsakelig om generelt tillegg. Derfor er det lite rom i år for tekniske tillegg og gruppeinnplasseringer.

Klubbkontoret vil være ubetjent i påskeuken. Klubbleder vil hele neste uke være opptatt med tariffkonferanser og møter og derfor lite tilgjengelig på telefon. Vil være innom for å sjekke E-posten innimellom.

God påske


Klubbleder
Tore Hegerberg