140411

Klubbstyrevalg 2011

Opptellingen er nå gjennomført

Tore Hegerberg, Jan Inge Olsen, Lars Terje Storevik, Inge Busch, Henning Mørk og Atle Kvammen ble valgt på nytt.

 

Styret består i tillegg av følgende styremedlemmer:


Olav Gjesteland, Kåre Bjørn Våge, Patrick Læret og Torild R. Alvheim

 

Varamedlemmer:

Boring   1. vara Reidar Undeli - 2. vara Tomas Haugland

RDS      1. vara Kjell Rygg - 2. vara Michael Holmstrup

Kontor: 1. vara Jarle Thorstensen - 2. vara Bente Aune

 

Vararevisor: Wenche Fauske Bergh


Vedlagt følger valgprotokollen.

 

Sign: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/2011_protokoll_styrevalg.pdf