060511

Lønnsoppgjør Borebedriftsavtalen

Torsdag kveld avsluttet vi forhandlingene på boreavtalen. Årets mellomoppgjør ga 14.300,- til alle tillagt lønnsmatrisen fra 1. juni. Videre får vi 2,- fra 1.april (Hovedoppgjøret) som blir gitt som et engangsbeløp på 956,- for perioden mellom 1. april og reguleringsdato for avtalen.

Videre greide vi å få 2 kroner tillagt satsene på nattillegg og konferansetillegg.
Og til slutt ble helligdagsgodtgjørelsen hevet med 50,- til 1.630,-.

Forhandlingsutvalget anser dette for å være et godt oppgjør tatt i betraktning de reguleringer som styrer et mellomoppgjør. Samtidig nådde vi ikke fram med kravene i Oljeservice hvor vi ikke greide å få OLF med på å harmonisere lønnsutviklingen mot de andre avtalene. Dette beklager vi fordi det vil påvirke sterkt hovedoppgjøret neste år hvor vi har streikerett.

For fullstendige forhandlingsprotokoller viser vi til forbundets hjemmesider.

God helg


Klubbleder
Tore Hegerberg