120511

Kjære medlemmer

”Evig eies kun et dårlig rykte”

Alt for ofte blir undertegnede gjort oppmerksom på historier om kollegaer. Oftest er disse av mer eller mindre negativ karakter og er med på å spre et dårlig bilde av den omtalte. Jeg registrerer at disse ”historiene” blir presentert som et hyggelig bidrag for å underholde mottakeren. I rollen som tillitsvalgt blir vi ofte involvert i saker som medlemmer er oppe i, og dermed får vi en mye mer objektiv forståelse av hva saken egentlig dreier seg om. Derfor er det svært trist at mange av disse sakene er blant de som i ettertid blir presentert på folkemunne med en stor grad av forvrenging for å gjøre historien mer underholdende.

Jeg tar opp dette for at vi skal tenke oss om, slik at vi ikke er med på holde liv i utsagnet i overskriften. Vi gjør alle feil og tråkker i salaten en gang i blant. Det være seg i arbeidsutførelse, opptreden eller i privaten. For å bøte på dette ser jeg for meg to konkrete forslag til hver og en av oss og ett til bedriften.
Hver og en må bli flinkere til å påtale den som sender ut ”historien” om den inneholder baksnakking. Hver og en må stille seg noen kritiske spørsmål før vi velger å presentere en historie om andre. ”er historien sann?” –” vil historien være negativ for den omtalte?” og til slutt: -”vil mottaker ha noe nytte av å høre den?”

Oljearbeiderforeningen har også tatt initiativ til at bedriften følger vår prosedyre og renser personalmappene for gammelt groms. Vi har regler for hva vi gjør med gamle saker, og vi vil sammen med bedriften rydde i dette. Forhåpentligvis vil også dette føre til at ”gamle episoder” ikke dukker opp som ”underholdende historier i framtiden.”
Til slutt vil jeg slå et slag for våre kjerneverdier nedfelt i ”the KCA Deutag way”.
Sammen med våre læresetninger for ”adferd & normer for samhandling” skal vi ha gode verktøy til å gjøre overskriften til skamme.
Lykke til.


Klubbleder
Tore Hegerberg