010611

Kjære medlem

Lønnsoppgjøret 2011. Som tidligere meddelt ble matrisen i år øket med 14.300,- for alle grupper. Klubbkontoret har fått en del spørsmål på hvorfor mellomoppgjør nesten blir like store som hovedoppgjørene. Dette har sin forklaring i at vi har en reguleringsklausul i tariffavtalen i boring som sier at vi skal følge lønnsutviklingen på operatøravtalen. Det vil si at operatøravtalen som har et bedriftstilpasset lønnssystem har lokal forhandlingsrett hvert år i tillegg til det sentrale. Dette virker slik at vi får gjennomsnittet av de lokale tilleggene deres året etterpå. I praksis vil dette si at hovedoppgjøret i fjor, hvor operatørene ga 10.000,- i snitt kommer oss til gode i år med samme sum. Kort sagt er 10.000,- av årets sum det som tilsvarer operatøravtalens lokale tillegg fra i fjor. Da kan man utlede at 4.300,- er den delen av mellomoppgjøret som reguleres av den økonomiske situasjonen for 2. avtaleår samt pris og lønnsutvikling i 1. avtaleår.
I år vet vi allerede at den største operatøren har gitt ca 4.000,- i lokale tillegg. Da vet vi allerede at vi får ca det samme beløpet i tillegg til neste års oppgjør.

Vi sammenligner oss ofte med tariffen som våre konkurrenter har med Rederiforbundet (NR-avtalen). Årets oppgjør for dem ga 3 % tillagt lønnsmatrisen. Igjen så er det noen hundrelapper mer enn vi fikk. Vi er ikke glade for at forskjellen til vår matrise øker, men kan konstatere at Rederne setter større pris på vår arbeidskraft enn det våre eiere gjør. Dette er en utfordring for oss til å presse på OLF ved neste korsvei.
I tillegg til dette fikk også NR regulert opp en del stillingsgrupper som er med og øke forskjellene innenfor noen grupper i matrisen.

Håper at dette forklarer noe. Det er også mange andre faktorer som spiller inn som det vil kreve alt for mye å ta med her, men som vi er veldig bevisste på når vi møter motparten ved forhandlingsbordet.

Gledelig nyhet. Årets regulering på Bransjeavtalen er avtalt før reguleringstidspunktet som er 1. juli. Resultatet bør da foreligge før ferien, i motsetting til i fjor da vi ikke var ferdige før jul.

Klubbleder
Tore Hegerberg