090611

Kjære medlemmer

Konstituering av styret i Oljearbeiderforeningen. Onsdag gjennomførte vi klubbstyremøte på Espehaugen hvor vi konstituerte styret etter uravstemningen i vår. Det ble gjenvalg på alle sentrale posisjoner i både klubbstyret og i de øvrige posisjoner i våre organer. Noen mindre utskiftinger i forhandlingsutvalgene og arbeidsmiljøutvalget ble foretatt, og dette vil vi legge ut på nettsiden i løpet av neste uke.

Videre behandlet styret revidert budsjett for inneværende år. Tross mindre støtte fra bedriften greier vi å opprettholde aktivitetsnivået. Dette er muliggjort ved at vi i større grad benytter oss av kortkursmidler fra forbundet. Det ser ut til at vi også kan få til en egen ungdomskonferanse i år og likevel gå i økonomisk balanse.

Styret behandlet også bedriftens planer om å innføre privat helseforsikring for alle ansatte. Styrets tilslutning avhenger av på hvilken måte dette finansieres på, og hvilken belastning det kan få for den enkelte. Vi har bedt bedriften om informasjon og forhandlinger på denne saken.

K-HVO Henning gjorde opp status for arbeidet med å sysselsette flest mulig under stansen på OSB og C. Dette arbeidet ser for tiden ut til å gå særdeles bra. Vi har blitt enige med bedriften om utvelgelseskriterier for de få som må ta noen turer i kompetansepoolen. Med naturlig avgang fram mot OSC går i stans, behov i poolen, så er vi nå temmelig sikker på at vi ut året skal ha full sysselsetting. Vi må selvfølgelig ta forbehold om at Statoil gjør noen krumspring, men det ser lysere ut enn forrige gang vi informerte.

Forhandlinger på Bransjeavtalen er avtalt den 23. juni. Vi vil avholde medlemsmøte i forkant av forhandlingene før vi former kravene.

Med ønske om en hyggelig helg for dere alle.

Klubbleder
Tore Hegerberg