170611

Til Undommen


Til Ungdommen. Ikke av Nordahl Grieg, men av Oljearbeiderforeningen.

Som tidligere nevnt har klubben i år satsing på ungdomsarbeidet i forbundet. I den forbindelse vedtok styret sist uke å arrangere en ungdomskonferanse i avdelingen. Denne vil rette seg mot de av medlemmene som er under 30 år og vil gå av stabelen i løpet av oktober. Klubben har på årsmøtet utpekt Andreas Trellevik (OSC) som ungdomskontakt og sammen med ham vil vi sy sammen et opplegg som treffer ungdommen. Vi vil invitere hver enkelt i eget brev, men opplyser allerede nå at klubben ikke har råd til frikjøp av de som er på arbeid når konferansen pågår. Derfor må vi henstille til at fri til å delta blir ordnet med interne bytter på den aktuelle riggen. Ungdom på land henstilles til å benytte seg av flexi-tid for å delta.

Her er Andreas. Han er 25 år gammel og jobber for tiden på Oseberg C. Sivilstand ukjent, men vi tror han holder på med noe;-) Andreas er fersk i fagforeningssammenheng og derfor tiltrer han i år klubbstyret for å se hva det går ut på. Vi håper at denne konferansen vil inspirere andre ungdommer til å engasjere seg som tillitsvalgte.

Vi legger ved en link til offshoreforeningen i North Atlantic Drilling sin ungdomskonferanse som ble avholdt forrige helg. Håper det inspirerer.

http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?ArtId=21530
Med ungdommelig hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder