090606

Bransjeavtalen

Forhandlingsutvalgene fra NOPEF og OLF ble torsdag den 8. juni enige i forhandlingene om Bransjeavtalen.

Overenskomsten gjelder for medlemmer av NOPEF som arbeider fast på
land i operatørselskapene mv.

Bransjeavtalen er en overordnet rammeavtale som forutsetter at det avtales særavtaler på den enkelte bedrift.

Lønnsforhandlingene foregår lokalt i bedriftene som er omfattet av avtalen.
Bransjeavtalen med NOPEF omfatter i overkant av 3200 organiserte medlemmer.

- Bransjeavtalen var opprinnelig en avtale som dekket operatørselskapenes landdel, men er etter hvert blitt en av forbundets største og mest varierte. Det vil si at den dekker nå nærmest alt fra operatørselskaper både på land og sokkel til petrokjemi anlegg og forskningsinstitusjoner. Med et slikt vidt spenn så sier det seg selv at avtalen inneholder lite hva angår lønns-betingelser. Den gir derimot visse rammer og føringer for opprettelse av lokale særavtaler. Formuleringer vil derfor alltid ligge som potensielle forhandlingsvansker ved revisjoner.

Forhandlingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.
På grunn av sommerferier og lignende er svarfrist satt til 23. september 2006.

 

De lokale lønnsforhandlingene tar til 14. juni.

Sign.: torild@oaf.nu