240611

Kjære medlem

Bemanningssituasjonen. Som nevnt tidligere har vi kommet til enighet om hvordan overtalligheten på OSB skal håndteres. Imidlertid kommer OSC i overtallighet over sommerferien, og her gjenstår en del før vi kan si hvordan vi konkret behandler dette og hvilken påvirkning det vil få for den enkelte. Når vi samtidig får høre at kollegaer som reiser ut nå blir oppfordret til å rydde skapet sitt ved hjemreise så blir dette for dumt. Informasjonsbehovet hos hver enkelt er stort og slike beskjeder bør formidles med en mye større forsiktighet enn det her er gjort. Vi har likevel forståelse for bedriftens vanskeligheter med informasjonen så lenge kunden sitter med/på nøkkelen til løsning. Intensjonen med beskjeden var et forsøk på å være ”føre var”.
Det er på sin plass å rette kritikk til kunden for sen planlegging og kritikk til vår ledelse som ikke ”presser på” for en klargjøring. Hver enkelt ansatt har krav på en forutsigbarhet i sitt arbeidsforhold og god informasjon rundt dette.
Det vi kan si er at det ikke planlegges større omveltninger enn at overtallig personell på OSC vil gå inn i andre operasjoner, kompetansepool eller utføre oppgaver på land.
Det vil IKKE bli nedbemanning.

Lønnsregulering landansatte på Branjeavtalen. På torsdag gjennomførte vi reguleringene for våre medlemmer på land. Det var gode forhandlinger hvor vi først snakket om tall og brukte tid for å finne felles forståelse for både bedriftens situasjon og våre medlemmers behov. Dette gjorde sitt til at vi fikk til et oppgjør som både bedriften og våre medlemmer kan være fornøyde med. Det ble oppnådd en total lønnsramme på 3,75 % som anvendes slik:
- Et kronebeløp stort kr 18.500,- gis til inntekt opptil kr. 500.000,-
- Et prosenttillegg stort 3,5 gis til inntekt på kr 500.000,- og høyere

Neste uke vil klubbkontoret bli ubetjent. Torild tar ferie og undertegnede vil være opptatt med kranførersaken i lagmannsretten hele uken.


Tore Hegerberg
Klubbleder