070711

Kjære medlem

Nærværsoppfølging. Som du ser av mottatt E-post har du blitt invitert til å komme med dine kommentarer og innspill om vårt lave nærvær. Spørreundersøkelsen er initiert av styret i selskapet og ønsker at du på en åpen, ærlig og anonym måte skal hjelpe ledelsen til å gjøre de riktige grep for å øke nærværet. Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen blir gjennomført praktisk av Kokstad Bedriftshelsetjeneste og at valgte webløsning sikrer hver enkelt sin anonymitet i besvarelsene. Som alltid vet vi at alle av dere har noe konstruktivt å bidra med så oppfordringen fra Fagforeningen er klar. Delta på dette og gi ditt bidrag til å gjøre helsen bedre for deg selv og dine kollegaer.

Helseforsikring. Vi har denne uken forhandlet med bedriften om innføring av helseforsikring. Ryktene har gått om at Oljearbeiderforeningen har sagt nei til dette. Dette stemmer ikke. At flere av de tillitsvalgte er skeptiske til dreining mot mer privatisering av helsevesenet er en sak for seg. OAF mener at vår oppgave er å få de beste løsninger for våre medlemmer til lavest mulig kostnad. Og det er det vi forhandler om. Vi er kommet så langt i forhandlingene at vi har flere skisser/løsninger som ivaretar bedriftens,-og vår intensjon, på en god måte.
Vi er ikke kommet i mål, men håper å ha en avtale om helseforsikringen i havn i løpet av måneden.

Vi har også forhandlet om et par tariffsaker uten å komme til enighet. Uenigheten om kompensasjon ved utvidet utreisemøte går til hovedorganisasjonene som tvistesak. Likeså oppnådde vi ikke kurskompensasjon for kondisjonstest i forbindelse med samtrening for A/R lag osv. Denne må da også videre i systemet for tvistebehandling

Klubbleder tar en ekstra uke ferie neste uke 11. -15. juli. Klubbkontoret blir da ubetjent.
Når det gjelder lagmanssrettsaken om virksomhetsoverdragelse av kranførerne så har jeg informert hver enkelt saksøker (kranfører) særskilt om hvordan det gikk der. Dom faller i slutten av august og har du flere spørsmål så spør kranførerne. (Telefonøret mitt er for tiden for varmt)

God sommer alle sammen.
Tore Hegerberg
Klubbleder