250711

Kjære medlemmer

Det er en tung dag på jobben. Massakren på Utøya og attentatet i Oslo har rammet de fleste av oss. Våre tanker går først og fremst til de som er direkte rammet, deres familier og pårørende.
Det uvirkelige har blitt virkelighet gjennom en persons aksjon rettet mot vårt demokratiske samfunnssystem. Grufullheten toppes med å massakrere over 80 ungdommer som er samlet på en sommerleir. Dette er så rått og brutalt at vi ikke greier å ta det innover oss.

Etter hvert som informasjonen tilflyter oss blir vi også gjort kjent med både gjerningsmann og motivene hans. Når vi hører at dette er nøye planlagt gjennom 9 år og at dette er en del av en større rasistisk målsetting hvor han nå skal bruke rettssaken til å fortsette sitt korstog, er det viktig at vi snarest reiser motkreftene for at han ikke skal lykkes. Det er selvfølgelig naturlig at vi reagerer med sinne, hat og lysten til å drepe den ansvarlige. Men det er akkurat det han vil. Vi må i troen på det demokratiet vi har skapt bruke dette til å skape de holdningene som motvirker slik avsindig ideologi. Med kjærlighet, respekt for menneskeverdet og solidaritet skal vi bidra til at hans målsetting ikke oppnås. Vi må sørge for at solidaritet, demokrati og antirasisme er bærebjelker i et inkluderende og livskraftig samfunn.

Vi må også reise fanen mot generalisering og fordømmelse av folkegrupper når noe tragisk skjer. Utover fredagskvelden antok vel de fleste at det stod islamistiske grupperinger bak, og det var mange som fordømte disse. Vi må ikke gå i fellen å fordømme en hel folkegruppe på grunnlag av enkeltindividers eller gruppers opptreden. Derfor er det like viktig å ikke fordømme verken de kristne eller Fremskrittspartiet, nå når det kommer fram at gjerningsmannen er kristen og etnisk nordmann med fortid i Fremskrittspartiet.

I denne stund er jeg særdeles stolt over våre politiske ledere som i løpet av helga samlet har vist storhet, medfølelse og fokusert riktig i tråd med våre humane tradisjoner.
Massakren på Utøya gjør ekstra sterkt inntrykk fordi her angripes de ungdommene som har engasjert seg og er samlet for å meisle felles plattform for morgendagens samfunn. Det er såkornet vårt som rammes. De som i ung alder har tatt valg og innenfor rammen av vårt demokrati søker fellesskapets løsninger.

Vi skylder ofrene i denne tragedien å føre videre det arbeidet de har startet på med å ta avstand fra hat, vold og undertrykking gjennom å vise nestekjærlighet, stå opp for rettferdighet og et åpent samfunn. Her er det på sin plass å sitere jenta fra Utøya, som like etter tragedien uttalte til pressen, at når man ser hva en person med hat kan utrette, hva kan ikke vi andre tusener utrette med kjærlighet.
Jeg vil også ta med Nordahl Grieg sin tekst ”Til ungdommen” som en avslutning av dette ukebrevet.

 

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


Med hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder