280711

Ungdomskonferansen 2011

Oljearbeiderforeningens første Ungdomskonferanse arrangeres 11. - 13. oktober. Konferansen gjelder de medlemmene som er under 30 år. Invintasjonen sendes ut denne uken.

Vedlagt følger informasjon om konferansen.

 

Vi legger også ved informasjon om Ungdomskonferansen Raising Hell som arrangerers av Forbundet.

Sign.: torild@oaf.nu

 

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/invitasjon.pdf
uploads/Internett/ie_konferanse.pdf