260811

Kjære medlemmer

Først en viktig melding: Når du flytter må du huske å melde adresseforandring til Oljearbeiderforeningen. Det er ikke nok å si fra til bedriften. Vi har våre egne adresselister som vi selv må vedlikeholde. Alt for mange forsendelser kommer i retur. Vi får si det slik at om du ønsker å motta mobiltelefonene, BMW’ene og skinnjakkene vi sender ut så må vi ha riktig postadresse-;)

Dom i kranførersaken (lagmannsretten) kom denne uken. Som i tingretten var det et mindretall som stemte for virksomhetsoverdragelse, men det holder dessverre ikke. Jeg har nå finlest dommen, og vil over helga gi mine kommentarer til advokaten vår. Slik jeg ser det har lagmannsretten utelatt vesentlige forhold som vedkommer saken, og jeg vil mest sannsynlig gå for atter en anke.

Bedriften har som en prøveordning tilstått Oljearbeiderforeningen større ressurser på klubbkontoret. Derfor vil Olav Gjesteland fremover ta sete på klubbkontoret som tillitsvalgt. Olav har tidligere erfaring som tillitsvalgt på kontoret og vil være en kjempegod bidragsyter i en for hele selskapet, travel tid. Olav vil for det meste jobbe med saksbehandling, slik at klubbleder får frigjort tid til samarbeid med ledelsen om våre store utfordringer. Nemlig å vinne Statoilkontrakten, øke nærværet og minske avstand mellom hav og land.

”Til Ungdommen” Det er alt for få som har meldt seg på ungdomskonferansen. Fristen er 1. september. Får vi ikke med oss flere enn de til nå, så står konferansen i fare for å bli avlyst. Dette synes vi er veldig leit da vi trenger dere med på laget.
Til alle: Ta en prat med de under 30 år på avdelingen/crewet ditt og oppfordre dem til å delta.


Med hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder