160911

Kjære medlemmer

Ungdomskonferansen måtte vi dessverre avlyse på grunn av lav påmelding. Vi hadde håpet at flere skulle sett positivt på å delta, men vi lykkes ikke. Inntil videre må vi oppfordre ungdommen til å stille til valg som tillitsvalgte og engasjere seg gjennom verv. Vi trenger dere!

Vi har for tiden pågang fra medlemmer i fagforeningene Lederne og SAFE som ønsker medlemskap hos oss. Vi tar dette som et tegn på at vi er den beste foreningen til å ivareta de ansattes interesser. Spesielt gledelig er det at ledere nå ser at vi er et godt alternativ for dem også. Og dess flere vi blir – dess sterkere står vi. Velkommen på laget.

Som tidligere nevnt så styrkes klubbkontoret med en tillitsvalgt ut året. Olav Gjesteland er på plass, og vil styrke spesielt saksbehandling i tariffsaker og organisasjonsutvikling. Husk derfor å bruke mailadressen post@oaf.nu på henvendelser, slik at den ikke bare blir liggende i Klubbleders innboks. Det er ikke til å stikke under en stol at saker blir glemt når bare undertegnede skal prioritere alt.

Tillitsvalgtkonferansen begynner å bli fulltegnet. Der er det nå få plasser igjen. Husk påmeldingsfristen: 28. september. Årets konferanse vil, etter ønske fra de tillitsvalgte, vektlegge innspill fra deltagerne. Derfor ønsker vi at innspill på saker som ønskes tatt opp også sendes på mail på forhånd, slik at vi kan forberede oss før vi møtes. Vår nye forbundssekretær Ommund Stokka vil presentere seg selv på konferansen og vår alles kjære forsikringskontakt, Knut Berntsen, vil atter en gang bistå oss med nyheter og kunnskap om forsikringsordningene våre.


Med hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder