090606

VIKTIG SEIER FOR OAF PÅ NOPEFs LANDSMØTE

På NOPEFs Ekstraordinære Landsmøte i Stavanger 6. - 7. juni, som omhandlet forslaget om å slå sammen NOPEF og Kjemisk til ett forbund, fikk OAF forhindret at det ble vedtatt nye vedtekter som åpner for å støtte og å bevilge penger til politiske partier.

Forbundsstyrene i NOPEF og Kjemisk hadde vedtatt forslag til vedtekter for det nye storforbundet, som ga full åpning for dette. Men benkeforslag fra Olav Gjesteland, på vegne av OAF, og Per Reidar Stamnes fra Hydro-klubben, fikk flertall i Landsmøte-salen, og følgende tekst (som er identisk med dagens NOPEF-vedtekter, § 2.6) ble vedtatt:

"(Det nye forbundet har som formål å) være en fri og uavhengig fagbevegelse uten formell tilknytning til politiske partier eller deres ungdomsorganisasjoner. Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk støtte til politiske partier." (Ny § 2.13).

Vi fikk ikke forhindret sammenslåing med Kjemisk, men vi har forhåpentligvis sørget for at det nye forbundet forblir virkelig "fritt og uavhengig"!

MEN: Vi kan ikke være 100 % trygge før det hele er banka gjennom på samlingslandsmøtet i Oslo 4. - 5. september.

Sign.: olav