300911

Kjære medlem

Bemanning. Vi er de første til å beklage at vi ikke kan melde om en avklaring om hva som skjer når OSC går i vedlikehold og prosjektfase om kort tid. Vi håper fremdeles på at vi skal få til en vinn/vinn-situasjon med kunden. Bedriften og verneombudstjenesten diskuterte situasjonen i Arbeidsmiljøutvalget på tirsdag. Verneombudstjenesten og fagforeningen har vært aktivt med i å selge inn personell i prosjekter og lignende. Bedriften har avtalt et møte med kunden neste uke hvor utfordringen skal diskuteres og konkluderes. Målet er å få til en helhetlig avtale hvor vi sikrer kunden og oss, å starte opp etter stansene med kjent personell som fra dag 1 er opplært på nytt utstyr og kompetente til å levere en sikker og effektiv oppstart, og videre drift på OSC. Vår gevinst er at vi beholder våre folk i trygge arbeidsforhold.
Vi krysser fingrene for en positiv avtale neste uke.

Helseforsikring. Oljearbeiderforeningen har denne uken inngått avtale med bedriften om kjøp av helseforsikring. Det er ikke til å underslå at dette har vært en vanskelig sak for foreningen, både prinsipielt og økonomisk. Avtalen går ut på at bedriften i sin helhet betaler premien for forsikringen. Den ansatte svarer for fordelsbeskatningen. (Dette er lovpålagt). Videre har vi knyttet dette opp mot en ”bonus” hvor bedriften vil betale et beløp som tilsvarer skatteulempen om vi når nærværsmål på 95 %. Bedriften og vi er begge fornøyde med denne avtalen, og nå håper vi at dette skal bli fordel for begge parter. Gratulerer med billig helseforsikring, folkens.
Bedriften vil innen kort tid informere mer om selve forsikringen.

Med hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder