071011

Kjære medlemmer

Kjære medlemmer.

Bemanning. Som nevnt i forrige ukebrev så skulle det avgjøres denne uken om det var mulig å få Statoil med på en deal som sikret sikker oppstart etter ombygging på OSC og sikret sysselsetting for overtallig personell.
Svaret kom i dag og var negativt. Dette betyr at vi over helga må sette oss sammen med bedriften å se på hvordan vi skal forholde oss til situasjonen. Personlig er jeg veldig lei meg på vegne av fagforeningen og vernombudstjenesten, som gjennom et helt år har spilt inn gode forslag for å unngå den situasjonen som nå har oppstått. Jeg er også særdeles skuffet over kunden som arrogant avviser gode forslag til vinn/vinn-situasjoner. Måtte vi for framtiden vinne kontrakter for andre aktører så vi slipper å forholde oss til arrogansen på Sandslihaugen.

Denne uken har vi forhandlet fram en avtale som regulerer innleie til bedriften. Denne avtalen vil være med å kvalitetsikre at leverandører av personell er seriøse og ikke driver med det vi kaller ”sosial dumping”. Både bedrift og fagforening har samme målsetting her så jobben bestod faktisk mest i å sette ned alt på papiret.
Livet er herlig dere når bedrift og fagforening står sammen.

Landbaseavtalens oktoberoppgjør er i havn. Det ble i år en lønnsøkning på 3.5% på denne avtalen. Dette er litt i underkant av hva vi håpte på, men sett i lys av de kriteriene som ligger i bunn for denne reguleringen så sier forhandlingsutvalget seg fornøyd med oppgjøret.

Materialmann Ringhorne. Enigheten fra 2004 om at materialmann på Ringhorne skal tilstås konferansetillegg har blitt glemt når vi startet opp igjen i fjor. Vi er enige med bedriften om at dette skal på plass igjen og at de aktuelle ansatte skal etterbetales tillegget.

Vi har også diskutert stillingstitler og stillingsinstrukser denne uken. Det er enighet om at nye eller endrede stillingstitler skal drøftes med oss før endring. Videre er det enighet om at endringer i stillingsbeskrivelser også skal drøftes med oss.

Med hilsen
Tore Hegerberg

Klubbleder