211011

T-skjorter

Vi har kjøpt inn T-skjorter til alle medlemmene. Det er kjøpt inn to forskjellige typer. Den ene er beregnet for dem under 30 år. Vi satser på å dele ut T-skjortene i for bindelse med utreise til plattformene, evt. sendes med den Tillitsvalgte på crewet. Har dere ingen Tillitsvalgt oppforderer vi dere til å velge en snarest mulig, og gi oss beskjed umiddelbart.

De som arbeider på land vil få T-skjortene utlevert på arbeidsstedet.

Vi ber om å få tilbakemelding på følgende:

- Størrelse
- Arbeidssted og crew
- Gi beskjed om du er under 30 år

 

Sign.: torild@oaf.nu'