230909

Bransjeavtalen lokale lønnsreguleringer

Lønnsreguleringene for våre medlemmer som er omfattet av Bransjeavtalen er nå gjennomført. Resultatet ble et generelt tillegg på 3%, se vedlagte protokoll.

torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/lonnsregulering_2009.pdf