081111

Tillitsvalgtkonferansen 2011

Tillitsvalgtkonferansen ble avholdt på Kiel-fergen 1. - 3. november.

 

Vedlagt følger referat fra konferansen.

Sign.: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/111101_tv.pdf