111111

Kjære medlemmer

Bemanning. Det er ingen permitterte. De overtallige er pr dags dato overført til K-pool, og vi regner med å få sysselsatt alle sammen. Takket være god kontakt mellom fagforeningene i Industri Energi i boreselskapene har vi fått våre respektive selskap til å snakke sammen om leie av våre overtallige. Jeg er personlig stolt over at selskapene, som til vanlig er konkurrenter, samarbeider når sysselsetting er vanskelig.

Tillitsvalgtkonferansen 2011 ble avviklet forrige uke på Kielfergen. Det var kjekt å treffe nyvalgte tillitsvalgte. Det bekrefter at det gror i rekkene. Ommund Stokka, nyansatt forbundssekretær i Industri Energi, holdt et godt foredrag om det å være tillitsvalgt. Han dro de store linjer til solidaritetens unge år og satte det daglige virke i Oljearbeiderforeningen i riktig perspektiv. Tilbakemeldingene var gode fra deltakerne. Vår forsikringsagent Knut Berntsen er en selvskreven gjest på våre konferanser. Han dro igjennom status for våre lokale forsikringer og fortalte om nye kollektive tilbud. Som vanlig svarte han på spørsmål fra hungrige tillitsvalgte.
Denne gangen kuttet vi ut kursdelen for å få mer tid til lokale utfordringer i egen klubb. Dette ble også satt pris på.

I forbindelse med konferansen ser vi at flere crew på riggene ikke har valgt tillitsvalgt. Dette må dere ta tak i og få på plass. Husk å melde nyvalg og endringer inn til klubbkontoret.

Olav Gjesteland måtte stille opp for bedriften og reise ut på jobb neste uke. Det har vært en berikelse å ha ham på klubbkontoret denne høsten. Nå går alt mye lettere og vi takker ham for innsatsen så langt. Så får framtida vise om vi greier å få ham tilbake der hvor han hører hjemme.

En riktig god helg til dere alle.


Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder