130606

Grunnforsikring Liv

Årlig premie kr 121,- for Grunnforsikring Liv skal innbetales til NOPEF i juni. Premien blir derfor trukket på neste lønn.

Forsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre forsikringer. Eks. Det utbetales kr 26.400,- t.o.m. 50 år og deretter nedtrapping av beløpet.

Forsikringen dekker både medlemmet og medlemmets familie

For nærmere info om vilkår, se punktet om forsikringer i venstre felt.

Sign.: torild@oaf.nu