091211

Kjære medlemmer

Denne uken har vi kjørt kurs i tariff-forståelse for styret og HVO’ene. Dette er viktig da dette legger grunnlag for kravene til hovedoppgjøret til våren. Det ble lagt vekt på å sammenligne vår avtale og avtalen på flyterigger som våre kamerater/konkurrenter hos Odfjell og Archer går på. Vi fant fort ut at en harmonisering må til for å utligne forskjellene mellom avtalene. Og da snakker vi ikke bare om lønnsmatrisen, men også hovedavtale-bestemmelsene og de tekniske bestemmelsene.

Klubbleder i Odfjell, Harald Hereid, bidro med sine erfaringer, slik at vi fikk belyst problemstillingene skikkelig. Det blir skapt en del myter ute på riggene fordi vi ikke har nok forståelse for stillingsinnhold når vi sammenligner. Harald sin kunnskap bidro til at vi nå kan sammenligne stillinger som er like og som vil gi den faktiske forskjellen i lønn.

Kurset gjennomførte en gapanalyse på de tre områdene som vil bli vektlagt når vi bygger opp våre krav til oppgjøret.

Vi valgte denne gangen å involvere HVO’ene også da de er en viktig del av tillitsvalgtordningen i vår bedrift. På andre dagen delte vi oss slik at K-HVO Henning fikk gjennomført en ”mini HVO-samling” for hoved¬verneombudene.

Jeg takker alle deltagerne for bidraget og vil dessverre beklage at været forhindret flere i å delta.

En riktig god helg til dere alle.


Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder