201211

Årsmøte 2012

Årsmøtet avholdes på Kielfergen 8.-10. februar.

Dagsorden:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Bevilgninger
4. Innkomne forslag
5. Nominasjon til valg av styret

Forslag til årsmøtet (vedtektene, bevilgninger osv) må være styret i hende senest 13. januar

Skriftlig innkalling til Klubbstyremedlemmer, HVO, tillitsvalgte og revisor sendes ut denne uken.

Dersom den tillitsvalgte/HVO ikke kan møte, møter vararepresentanten.

Vi ber om at eventuelle nyvalg/endringer av tillitsvalgte blir tilbakemeldt snarest, slik at vi kan få sendt innbydelse til disse.

Sign.: torild@oaf.nu