211211

Kjære medlemmer

Dette blir det siste Ukebrevet i 2011, da hele klubbkontoret tar fri i romjula.

PERMITTERINGER
2011 har bydd på en del utfordringer, bl.a. iverksatte bedriften, mot Oljearbeiderforeningens råd, permitteringer ifm. ombyggingsprosjektet på Oseberg C.
Disse ble trukket tilbake, men skaden var allerede skjedd, og mange sa opp jobben i KCAD pga. disse negative signalene.
Kompetansepoolen har blitt fylt opp, og fylles ytterligere opp med ca. 18 personer fra Oseberg B og Kvitebjørn når vi kommer til januar.

HELSEFORSIKRING
I året som gikk ble vi også enige med bedriften om en helseforsikringsavtale, som vi håper vil være til hjelp for den enkelte, og for hele KCAD, dersom den fører til at sykefraværet går ned.
Prinsipielt mener vi at slike private ordninger burde være unødvendige, og at det er statens ansvar å sørge for et skikkelig helsevesen, men for å få folk raskere friske og raske, valgte vi å bite i det sure eplet.

TARIFFOPPGJØRET
I 2012 blir det atter Hovedoppgjør på tariffavtalene, og vårt mål er harmonisering mot våre «konkurrenter» i Odfjell og Archer, som er underlagt NR (rederiavtalen). OAF er klar over de lønnsforskjellene som er der, men vi oppfordrer likevel alle til å sende inn krav og forslag til tariffoppgjøret.
Vi vil vurdere alle forslag, og ta dem med videre til forhandlingsutvalget i Industri Energi.

STATOIL-KONTRAKTEN
2012 blir også spennende mtp. tildelelsene av Statoil-kontraktene. Prosessen er i gang, men vi kan ikke annet enn å håpe at vi får beholde det vi har, og kanskje t.o.m. utvide vår portefølje.

Oljearbeiderforeningen ønsker alle sine medlemmer et velsigna Midtvintersblot og et Godt Nyttår!

Nestleder
Olav Gjesteland