070212

Kjære medlemmer

Ny reiseforsikring gjennom Forbundet.
I disse dager mottar hver enkelt brev fra forbundet med tilbud om reiseforsikring. I dette brevet står det at klubben har reservert deg mot denne, men at du kan tilmelde deg individuelt. I påvente av årsmøte valgte vi å reservere oss fordi vi må ta standpunkt til hva vi gjør med den reiseforsikringen vi har gjennom klubben. Dette skal vi ta stilling til på årsmøte denne uka, og så vil vi sende mail med info til hver enkelt neste uke. Derfor må vi be om at dere venter med å ta stilling til tilbudet fra forbundet til dere hører fra oss.
Om vi kommer til at vi avvikler vår egen ordning og anbefaler våre medlemmer å tegne gjennom forbundet så kan vi, om det er over 250 stk, få til trekk av premie over lønn.

Som vi antydet i forrige brev så greide bedriften å unngå permittering i forbindelse med borestansen på Oseberg sør. Dette gir oss et pusterom slik at vi får kvalitetssikret de endringene vi har vært igjennom.

Årsmøte avvikles denne uken fra onsdag til fredag på en blå båt i Skagerak. Klubbkontoret vil disse dagene være ubemannet.

Noen klager på at de ikke har mottatt t-skjorter fra oss. Vi registrerer at dette skyldes at enten har du ikke meldt tilbake størrelse, eller at du har flyttet i det siste året og ikke meldt adresseforandring til klubbkontoret.


hilsen
Tore Hegerberg

Klubbleder