170212

Kjære medlemmer

Anbudet til Statoil ble overlevert i går. Aldri har så mange gjort så mye for at vi skal være den foretrukne boreleverandøren på faste plattformer. Størrelsen på porteføljen (18 rigger) har gjort at landorganisasjonen i flere måneder har jobbet iherdig med vårt tilbud. I den grad dette har gått ut over tilgjengeligheten til både klubb- og verneombudskontor så beklager vi dette. Arbeidstakermedvirkningen i anbudet har vært bedre enn tidligere og vi får krysse fingrene for at dette er en positiv faktor for at vi skal øke vår portefølje hos vår største kunde. Tildelingen vil foreligge i slutten av mai, så inntil da får vi stå på og levere gode, sikre og problemfrie operasjoner for å vise hvor flinke vi er.

Årsmøtet ble avholdt i forrige uke. Klubbkontoret er travelt opptatt med å sende ut stemmemateriell til valget. Vær nå med å gi din stemme til de nominerte. Husk at de stemmesedlene som sendes ut på riggen er fortrinnsvis til dem som ikke har anledning til å bruke den stemmeseddelen som er sendt hjem til hver enkelt. Så STEM FØR DU REISER UT PÅ NESTE TUR. Din stemme må være oss i hende innen 23. mars 2012.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterte vi den nye reiseforsikringen og årets lønnsoppgjør. Styret fikk mange nyttige innspill til å ta disse sakene videre.

Klubbkontoret har denne uken hatt Patrick Læret inne på opplæring hos Torild i regnskap og de andre merkantile oppgavene våre. Patrick bidrar positivt og gjør oss mere robuste ved fremtidige fravær på kontoret.

hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder