240212

Kjære medlemmer

Ny Reiseforsikring. Mange henvendelser tyder på at informasjonen forrige uke ikke var klar nok. Skal prøve å spisse det slik at valgmulighetene kommer frem mer tydelig:

• Vår eksisterende reiseforsikring gjennom Oljearbeiderforeningen sies opp med virkning fra 1. juni.

• Vil du ha den nye gjennom Industri Energi til medlemspris 900,- pr år, så må du tegne den ved å sende en mail til torild@oaf.nu og si at du vil ha den.

• Fullstendige vilkår for ny og gammel ordning finner du på http://www.industrienergi.no

• Om du velger å gå i markedet for å finne like god forsikring, så må du betale opp til 500,- mer for tilsvarende dekning.

....................................

Allmøte på kontoret. Paul guidet oss gjennom året som gikk og tok oss med på planene for 2012. Det store Statoilanbudet ble viet stor oppmerksomhet da de fleste på land + mange fra offshore har brukt veldig mye tid på dette siden oktober. Mye av vår framtid avhenger av dette anbudet, og Paul framhevet alle som i tillegg til sine daglige plikter har brukt mye tid på å sette sammen et godt tilbud til Statoil.

Det var også svært hyggelig å få presentert HMS-resultatene våre som er gode. Også sammenlignet med resten av divisjonene i konsernet.
Ekstra hyggelig var det å se at Pro Nova, systemet som måler oss opp mot konkurrentene i bransjen, har våre operasjoner godt samlet i Topp 10. Pro Nova måler på kriterier satt av kunden og alle våre operasjoner har i tillegg en positiv utvikling. Dette er resultater som teller godt med i inneværende anbudskonkurranse.
Videre ble det presentert det pågående arbeidet med lederutvikling, mål og strategiplan, og forbedringsprosjekter i bedriften.
Vi sitter igjen med en god følelse av at vi står godt rustet til å møte de utfordringene vi får gjennom året.

Bemanning. Tidlig på nyåret skrev vi at kvalitetssikring av om bemanningene ville ha prioritet framover. Særlig med hensyn til de som er overflyttet til kompetansepoolen med lang ansiennitet.
Dette arbeidet tar tid og er også blitt forsinket av arbeidet med Statoilanbudet og skifte av bemanningsleder. Pernille Storla er nå på plass som bemanningsleder, og vi ønsker henne velkommen tilbake til personalavdelingen. Pernille har fått god handover med Magne Opheim, og vi har hatt vårt første møte om fremtidige utfordringer.
Magne har valgt å forlate oss, og vi benytter anledningen til å takke for et krevende, men dog konstruktivt samarbeide om personalpolitikken i selskapet. Vi ønsker Magne lykke til i hans nye jobb.

HUSK Å SENDE INN DIN STEMMESEDDEL TIL STYREVALGET.


hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder