210606

Streik

Kjære medlemmer!

Vi vil vite mer om situasjonen i morgen, og viser derfor til NOPEF sin hjemmeside i dag. Vi vil skrive mer informasjon på hjemmesiden i morgen.

Her følger lenke til oppdatert info fra NOPEF. http://www.nopef.no/

 

torild@oaf.nu