080312

Kjære medlemmer

Reiseforsikringen. Vi begynner nå å få en god mengde medlemmer som har tilsluttet seg den nye. Vi har enda ikke nok tilsluttete til å få trekk over lønn, og ber om at dere som ikke har svart om å få «ræva i gir».
Dere som tidligere har utvidet reiseforsikringen med Toppsikring, må selv ta kontakt med Sparebank 1 for å si opp denne.
Og dere som enda ikke har tatt stilling til den nye: Dere står uten reiseforsikring fra og med 31. mai 2012.

Viktige prosedyrer. Erfaringer på klubbkontoret tilsier at noen viktige prosedyrer i vårt selskap ikke er godt nok kjent og etterlevd i vår organisasjon. Vi har to prosedyrer for konsekvensledelse som dere bør sette dere inn i:

KCAD-06-P2-26 (Uønsket adferd)
KCAD-06-P2-15 (disiplinærprosedyre).

Disse to gir føringer for hvordan konsekvensledelse skal foregå. Vi har 5 nivåer å behandle slike saker på, og vi ser ofte at reaksjonene ikke er behandlet på riktig nivå. Oftest ser vi at prosedyren «Uønsket adferd» blir oversett, og vi ender opp med en advarsel på forhold som skulle vært løst med veiledningssamtale eller irettesettelse. Det er av stor betydning at alle kjenner disse retningslinjene. God kjennskap til disse sikrer god kvalitet på konsekvensutøvelsen, og i ettertid unngår vi forhold som partene mener er urettferdig.

Et lite hjertesukk i denne forbindelse: I mange saker som klubben blir involvert i, kommer det fram forhold som en av partene mener er av betydning for saken. Dette er ofte rykter som ikke kan hensyntas, uten at det er dokumentert i nevnte prosedyrer. Samtidig vil mange tilløp til uønsket adferd bli korrigert om vi snakker TIL hverandre i stedet for OM hverandre.

HUSK Å STEMME VED STYREVALGET

hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder