300312

Kjære medlemmer

Styrevalget

Stemmene er talt opp. Vi gratulerer de som var på valg med gjenvalg.
Fullstendig valgprotokoll er lagt ut på hjemmesiden.

Shuttling
I forbindelse med oppgraderingsprosjektene på Oseberg har arbeidsmiljøutvalgene sagt ja til dette basert på frivillighet. Det viser seg at dette har medført flere uheldige arbeidsmiljøforhold i perioden. Værforhold og begrensninger ved landing på flotell har ført til utstrakt bruk av improvisert hvile og hotbedding. I tillegg har det vært en ulempe for de faste om bord å måtte flytte ut og inn av lugaren for å gi plass til de som ikke har kommet seg tilbake til boligplattformen. Nå hører vi at andre selskap yter kompensasjon for denne ulempen, men ikke KCA Deutag. Ikke nok med at folk blir utsatt for ekstra ulemper, men vårt selskap greier på toppen å sørge for forskjellsbehandling i tillegg. Jeg er skamfull.

Nå er det kommet henvendelse om forlenget shuttleperiode, og om ikke det var nok; nattarbeid i tillegg. Nå må arbeidsmiljøutvalgene sette foten ned før noe skjer. Sikkerheten for våre folk i havet må ikke tukles med for å spare penger.
Våre medlemmer oppfordres til å si nei til fortsatt shuttling og nattarbeid. Når ikke arbeidsgiverne tar ansvar må vi gjøre det selv.

Tariffkrav
Med bakgrunn i oppslag i Dagen Næringsliv forrige uke om at nordsjøarbeideren har en gjennomsnittslønn på over 1 mill, ble tariffkravet lett å utforme: Vi vil være moderate og kun kreve gjennomsnittslønnen i år;-)

På grunn av sykdom og avspasering vil klubbkontoret være ubetjent til over påske.

God påske alle sammen


Hilsen

Tore Hegerberg
KlubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo120330.pdf