270412

Kjære medlemmer

Reiseforsikringen. Da er listene over de som ønsker den nye reiseforsikringen oversendt forbundet, og dere vil bli trukket over lønn månedlig med 75,-. Dere som ikke har svart har mulighet til fortsatt å tegne den nye, men da må dere kontakte forbundet selv og dere vil da måtte gå inn på en vanlig ordning med avtalegiro eller hva dere måtte ønske. Dere vil da ikke ha mulighet til å bli trukket over lønn. Disse står også fritt til å gå i markedet å tegne en hvilken som helst annen reiseforsikring.

Vi sa opp den gamle med virkning fra 31. mai for å få en overlapp mellom gammel og ny ordning. Dette for at etternølerne ikke skulle stå uten forsikring i mai. Vi fikk i dag melding fra selskapet at det ikke er mulig å overlappe disse to og at vi da må forholde oss til forfallsdato som er 1. mai. Dette betyr at de som ikke har tegnet ny reiseforsikring står uten dekning fra 1. mai. Tlf til forbundet er 02390.

På klubbkontoret må vi anta at dere som ikke har svart oss har ordnet det på annen måte. Vi har informert om dette både via personlig brev, personlig mail og flere ukebrev.

Kontingenttrekket på 20,- som delvis har vært egenandelen ved den gamle ordningen vil opphøre fra og med juni måned. Trekket vil for siste gang bli gjennomført på mai lønn for å dekke sluttoppgjøret ved ordningen. (Etterskuddsvis)

Travle mai. Klubbkontoret vil i store deler av mai være ubetjent da vi blir opptatte med tarifforhandlinger, kurs, konstituerende styremøte og ordinære styremøter. Ukebrevet kan igjen komme uregelmessig, men vi lover å informere når det er noe viktig. Selv om vi ikke vil være så tilgjengelige på telefon så vil E-posten følges med. Ved henvendelser så benytt derfor adressen post@oaf.nu så kommer mailen til hele styret. Noen vil da svare selv om klubbleder er opptatt.

Når det gjelder bemanningen frem til eventuelle kontraktsendringer så er det avhengig av flere forhold som vi ikke enda har oversikt over. Mye avhenger av hva kunden bestemmer seg for og der vet vi like lite som dere. Vi vil selvfølgelig informere så snart vi har kunnskap om det.


Hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder