240512

Kjære medlemmer

Gratulerer med nye kontrakter. Etter en spennende anbudskonkurranse er det svært gledelig at vi styrket vår posisjon som borekontraktør på Statoils faste installasjoner. Ved å beholde Osebergkontraktene og få Gullfaksfeltet, har vi bevist at vår måte å operere på har annerkjennelse hos vår største kunde. At vi mistet Brage og Njord ser vi mer på som et resultat av Statoil sin kontraktsstrategi som bestod i en ny måte å dele kontraktene på.

Vår oppgave nå er å sikre medlemmenes interesser og rettigheter i forhold til loven om virksomhetsoverdragelse. Først og fremst må vi avklare om bedriftene er enige med fagforeningene om at dette skifte er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Dette regner vi med skal gå greit og da vil vi søke kontakt med de to andre selskapene for å avklare praktiske spørsmål.

I denne situasjonen har vi mange ubesvarte spørsmål vedrørende rettighetene ved virksomhetsoverdragelse. Svarene på disse avhenger mye av juridiske betenkeligheter og vi vil søke å informere så snart vi har et felles svar sammen med bedriftsledelsen.

Vi har stor tro på at vi skal få til dette slik at det ikke blir behov for noen rettslige prøvelser eller søksmål. Våre erfaringer fra tapet av Tampenkontrakten i 2004, og erfaringene som Archer og Odfjell har hatt siden, borger for at vi skal lykkes med overføring av personell som alle blir fornøyde med.

Klubbstyret er konstituert. Det ble som kjent gjenvalg på hele styret ved årets valg. Styret ble konstituert 2 uken på mai og resultatet ble det samme som i fjor. Det ble noen endringer i datautvalg og arbeidsmiljøutvalg. Fullstendig konstituering finner du på hjemmesiden vår.

Lønnsoppgjøret for borebedriftsavtalen er i gang
. OG DET BLE BRUDD NESTEN FØR VI HADDE BEGYNT. På grunn av at bedriftene ensidig har tatt bort gavepensjonene våre reiste vi krav om opprettholdelse av disse. OLF var ikke interessert i det hele tatt å diskutere dette og dermed måtte vi bryte. De var heller ikke interessert i å forhandle på resten av kravene før vi hadde trukket pensjonskravet. Jeg gjør oppmerksom på at gavepensjonen det her er snakk om er den 1 G som vi fikk i 1998 for de som velger å ta ut AFP ved fylte 62 år. Se hjemmesiden til forbundet for mer utfyllende informasjon


Hilsen

Tore Hegerberg