020612

Kjære medlemmer

Tariff. Denne uken ble oppgjøret for flyteriggsavtalen forhandlet. Dette er avtalen som våre kamerater i Archer og Odfjell går på. De er fornøyde med et generelt tillegg på 4,9% og mange stillingsopprykk og forbedringer på tekniske tillegg. Når vi vet at vår borebedriftsavtale skal harmoniseres mot denne så sier det seg selv at OLF ber om trøbbel i vårt oppgjør. Dato for mekling er ikke satt enda så det må vi komme tilbake til.

Neste uke er det Landbaseavtalen og Bransjeavtalen som skal forhandles. Her er det slik at Landbaseavtalen i praksis følger frontfagene, men vi har håp om å få til en bedre arbeidstidsordning for våre kamerater i avd.92. Disse karene fortjener nå en mere forutsigbar arbeidssituasjon.

Virksomhetsoverdragelse. Alle tre bedriftene og fagforeningene er nå enige om å løse skifte av mannskap innenfor rammen om virksomhetsoverdragelse. Vår oppgave er å påse at rettighetene til den enkelte blir ivaretatt etter Arbeidsmiljøloven § 16. Denne uken vil det opprettes kontakt mellom bedriftene og snart vil det forhandles om de praktiske spørsmål. De som tror at «listene» snart foreligger bør revurdere sin tro. Overtakelsesdato for de fleste kontraktene er 1. oktober. De siste i 2013. Her skal det gjøres et stort stykke arbeid. For de av dere som av forskjellige årsaker tenker på og ikke med over til ny arbeidsgiver, bør sette dere inn i lovens reservasjonsrett og den ulovfestede «valgretten». Her får man litt hjelp til å forstå hvilke valgmuligheter som foreligger.

Jeg skal selvfølgelig bidra når jeg får juristene på banen, men det er ikke så lett å få gjort alt når man skal bidra i 5 tarifforhandlinger og runne et klubbkontor i tillegg. Det er ikke tilfeldig at dette ukebrevet skrives på lørdag ettermiddag.

Reiseforsikring igjen. Vi registrerer at mange enda ikke har mottatt forsikringsbevis. Dette rår ikke klubben over. Er det kort tid til du skal reise så må du ta kontakt med nærmeste Sparebank 1 eller forbundet.


Hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder