070612

Kjære medlemmer

Permittering på grunn av konflikt i annen bedrift. Vi er nå kommet i den situasjon at våre medlemmer blir rammet av vekterstreiken. I denne sammenheng er det viktig at dere som blir permitterte melder dere på NAV så fort som mulig. Dette fordi det løper ingen lønnsplikt for bedriften i slike situasjoner. NAV vil kreve permitteringsbevis fra dere, som dere SKAL ha fra bedriften. OAF har krevd at bedriften skjerper inn dette og ikke permitterer pr tlf som i dag på Njord. Bedriften kan heller ikke be deg stå stand by for utreise, da blir permitteringen ugyldig. Derfor er også permitteringsbevis veldig viktig for dokumentasjon på den faktiske permitteringsperioden.

Landbaseavtalen ble ferdigforhandlet på onsdag og vi viser til forbundets hjemmeside for mere detaljert resultat.

Bransjeavtalen startet på onsdag. Her bestemte partene torsdag kveld å ta pause i forhandlingene. I skrivende stund er det ikke avtalt ny møtedato.

Meklingen på Operatør, boring og forpleining (OBF) er tidfestet til 22. og 23. juni. Dette får du også mere info om på forbundets hjemmeside.

Tvistesaker. Tvistene om kompensasjon for kondisjonstest ved samtrening og tvist om betaling for utvidet utreisemøte på OSØ ble forhandlet mellom LO og NHO den 29. mai. Det ble ikke enighet på noen av dem. Vår advokat vurderer nå søksmål på kravene.

Virksomhetsoverdragelse. Ikke mye nytt denne uken. Møtet med Archer på mandag forløp etter sigende greit, og når samme møte blir avholdt med Odfjell i nær framtid, så vil vi være i gang med de praktiske forhold i forbindelse med overføringene av personell. Med god innstilling til de ansattes rettigheter er vi veldig optimistiske på at dette løser seg på en god måte.

Klubbleder vil fram til mandag jobbe hardt med stressmestring og ber om at tlf-henvendelser begrenses til et minimum.


Hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder