230606

Streik

Oseberg C, Oseberg B og Njord kan bli rammet av streiken.
Ut fra de nåværende forhold vil vi ikke bli berørt før i slutten av neste uke.

 

  • Oseberg B - vedlikeholdsstans og ingen operasjon.
  • Oseberg C - har satt screens, sealet av 3. juli
  • Njord borer, setter csg i slutten av neste uke.
    Etter sementering av csg må de enten sette plugger og trekke BOP'en. Sementert csg. og boreslam er to barrierer, BOP blir en tredje. Skal BOP'en trekkes må det settes "abandon-plugger".
    Blir ikke BOP*en trukket må vi ha mannskapet i berdeskap, slik at BOP'en kan trekkes hvis dårlig vær.

For ytterligere informasjon ref. NOPEF  http://www.nopef.no