180612

Kjære medlemmer

Permittering på grunn av konflikt i annen bedrift
Det viser seg at nær 45 av våre medlemmer ble rammet av permitteringene forrige helg. Det er uenighet mellom bedriften og oss om det i det hele tatt var nødvendig å permittere og om måten det ble gjort på er i henhold til Hovedavtalen og Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det skal forhandles om dette på førstkommende tirsdag. Vi har tro på at dette skal løse seg i minnelighet.

Før helgen sendte vi ut personlig E-post til alle medlemmene som ble rammet. Om noen permitterte ikke har fått dette så ta kontakt med torild@oaf.nu så ettersender hun dette. Tusen takk til dere som allerede har svart. Svarene her er veldig viktig for de spørsmål som skal forhandles på tirsdag.

Bedriften ønsket forrige uke å sende ut nytt betinget varsel på grunn av mulig konflikt neste helg på borebedriftsavtalen og den pågående streiken innen oljeservice. Oljearbeiderforeningen motsatte seg dette og viste til hovedavtalens bestemmelser og den famøse situasjonen som oppstod forrige uke. Lederne deltok også på dette møtet og deler vårt syn.

For ordens skyld nevner vi at det var flere av våre kamerater i andre selskap som heller ikke kom seg ut forrige uke. DISSE BLE IKKE PERMITTERTE.

Klubbkontoret og ferieavvikling. Også tillitsvalgte på tid har krav på ferie. Klubbleder vil prøve å avvikle ferien fra førstkommende mandag. Det vil bli litt fra og til, men fra 23. juni og ut måneden vil jeg befinne meg på et sted i Sør-Europa med VELDIG dårlig nettverk og teleforbindelser ƒº
Torild begynner på sin ferie 25. juni og vil, om vi får det til, ta 4 uker fortløpende.
Nestleder Olav Gjesteland vil dekke opp for oss og kommer på kontoret fra den 25. juni. Olav vil også være vår mann i meklingen til helgen og også møte som vår tillitsvalgt i møtene med Archer og Odfjell fremover.

Bemanning Kvitebjørn. På styremøte forrige uke besluttet styret i Oljearbeiderforeningen igjen å søke Ptil om hjelp til å avklare bemanningssituasjonen på Kvitebjørn. Bedriftens ledelse har ikke kommet oss i møte på kravet om å gå opp på bemanningen til tiltakene i konsekvensanalysen er implementert. Oljearbeiderforeningen mener at bemanningen er utilstrekkelig og at dette har negative konsekvenser for arbeidsmiljøet på Kvitebjørn.

Med ønske om en konfliktfri sommer

Tore Hegerberg
Klubbleder