130712

Tvungen lønnsnemd, men vi gi oss ikke!

Tvungen lønnsnemd 10. august. Staten bøyde av for oljekapitalen den 10. august kl 00:15 2012. De gav etter for presset. Bjurstrøms tvungen lønnsnemd var et faktum. Dermed skal operatøravtalen og forpleiningsavalen (Industri Energi) og Sokkeloverenskomsten (SAFE) til Rikslønnsnemda. Staten skal bestemme.
Som dere har registrert så var ikke borebedriftsavtalen vår tatt ut i streik og heller ikke i OLF sin Lock out.

 

Dette betyr at vi kan fortsette å mekle på denne avtalen selv om pensjonsspørsmålet går til lønnsnemd. Vi har derfor i dag sendt varsel om plassoppsigelse for 159 medlemmer på Kvitebjørn og Ringhorne. Nærmere forklaring er lagt ut på vår hjemmeside; www.oaf.nu Dette er viktig for oss for å få harmonisert lønnsforskjellene med NR-avtalen. Følg med på forbundets hjemmesider for oppdatert info

 

Les mer på IE sine sider og i vedlagt PDF.

 

http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?ArtId=22066#ScrollAnchor

 

Mvh Tore Hegerberg

KlubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/borebedriftsavtalen.pdf