260712

Kjære medlemmer

Konflikten på borebedriftsavtalen. Mekling er tidfestet til fredag 31. august og lørdag 1. september. Det vil si at en eventuell streik ikke vil iverksettes før tidligst 2. september.

Streikestøtte etter forrige streik. Vanligvis blir streikestøtte utbetalt av forbundet til den enkelte gjennom klubben. Dette tar tid. På grunn av ferietid og det faktum at mange av våre medlemmer ble rammet særdeles hardt og ikke fikk lønn i juli, velger vi å forskuttere streikestøtten på vegne av forbundet. I skrivende stund vil alle som har sendt inn timeregistreringsskjema med kontonummer få støtten inn på konto denne uken. De som ennå ikke har sendt inn skjema får overført penger etter hvert som vi mottar papirene og kontrollert disse.

Rot mellom bedriften og NAV har ført til at de som var sykemeldte før streiken hverken får penger av bedriften eller NAV. Vi har nå fått bedriften til å kommunisere med NAV om hvordan reglene skal tolkes. Bedriften vurderer også ekstraordinær utbetaling til de som dette gjelder. Og Oljearbeiderforeningen passer på.

ATTER EN GANG. Har du flyttet eller skiftet adresse det siste året så må du selv melde endringen til oss. Det er leit å se at streikestøttebrevene kommer i retur på grunn av feil adresse. Dette fører til at pengene dine blir forsinket. Vi er flinke, men vi greier dessverre ikke å gjette hvor dere flytter.

 

Tore Hegerberg
Klubbleder