030812

Kjære medlemmer

Forrige uke beskrev vi rotet mellom NAV og KCAD, som fører til at noen av våre medlemmer blir kasteball mellom det lokale NAV-kontor og Espehaugen. I stedet for å forskuttere sykepengene på vanlig måte, har bedriften valgt en linje som medfører at våre ansatte hverken får penger fra NAV eller bedriften. Dette er en personalpolitikk som Oljearbeiderforeningen tar sterk avstand fra. Det ville vært veldig kurant å forskuttere disse sykepengene når vi så hvor galt det bar av sted. Viljen til å bistå de ansatte er dessverre ikke tilstede.

Oljearbeiderforeningen mener også at det var usaklig å permittere personell som er ansatt i kompetansepoolen, og likeså de som ble sendt hjem fra OSS og OSB under sokkelavtalestreiken. Disse forholdene skal forhandles i neste uke. Fra vekterstreiken har vi allerede skrevet tvisteprotokoll som er sendt videre til hovedorganisasjonene. Tar vi med siste års permitteringsvarsel hvor Oljearbeiderforeningen sørget for sysselsetting via utleie, så er det ikke til å legge skjul på at vi er frustrerte over bedriftens kyniske linje. Oljearbeiderforeningens oppgave består i å arbeide for trygge og sikre arbeidsplasser. Det oppnås ikke ved å varsle permitteringer i hytt og pine.

Informasjonen til de ansatte som blir berørt av virksomhetsoverdragelsene er et kapittel for seg. Mengden av henvendelser fra eksisterende medlemmer og potensielle nye fra Gullfaks er stor. Vi skal over helga kvalitetssikre at informasjonen som er gitt er i tråd med det informasjonskravet som arbeidsmiljøloven oppstiller. Hovedbekymringen til våre medlemmer er hvordan bemanningen blir i ny kontrakt. Dessverre får ikke vi i foreningen en gang informasjon om dette viktige spørsmålet. I og med at selskapene har avtalt å virksomhetsoverdra landansatte fra Archer og ikke overdra til Odfjell vil vi få en overtallighet i landorganisasjonen. I og med at vi har få medlemmer her vil informasjonen, når vi får tak i den, gå direkte til våre medlemmer.

Vårt K-HVO, Henning Mørk, har denne uken deltatt på utreisemøtene for Gullfaks A, B og C. Han vil bestrebe seg på å delta på de fleste utreisemøtene fremover. Selvsagt så vil noen måtte prioriteres opp mot andre oppgaver og møter.


Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra Archer om vårt K-HVO sin deltagelse. Han har også samarbeidet med HVO for Archer og laget komplette lister over
verneombud og tillitsvalgte på dagens mannskap på Gullfaks. Han har også fått avtalt med vår ledelse at dagens VO og TV ikke skal rokkes ved oppsett av nye mannskapslister. Han har også fått bekreftet at vi skal være med når mannskapslistene utarbeides.

Dette er god informasjon til våre nye venner på Gullfaks. Han informerer også om at generelle spørsmål. vedrørende overdragelsen kanaliseres gjennom Archer HVO og IE-klubben i Archer. På denne måten tråkker vi ikke i hverandres bed og sikrer riktig informasjonsflyt. Personlige henvendelser er selvfølgelig som alltid velkommen direkte til både K-HVO og klubbkontoret.

Til slutt. Streikestøtte utbetales kun til våre medlemmer. Derfor råder jeg dere som ennå ikke er organisert om å vurdere medlemskap igjen. Det kan bli konflikt igjen før vi vet ordet av det.


Tore Hegerberg
Klubbleder