100812

Kjære medlemmer

Mekling på borebedriftsavtalen. Denne uken har vi hatt forberedende møte med riksmeklingsmannen. Der fikk vi avklart at mekling kun på vår avtale er i tråd med tvistemålslovgivningen. Dermed er vi klar til å forhandle/mekle på denne i siste helga i måneden. For oss er dette en unik sjanse til å harmonisere vår avtale med avtalen våre venner på NR-området har. Vi har også som mål å forhandle tilbake gavepensjonen som vi ble fratatt i fjor. Dette er særdeles viktig i år når vi skal ta over Gullfaks igjen. De som kommer derfra har med seg sin tariffavtale som er mye bedre enn vår og som har tariffestet 1G i tilleggspensjon ved avgang ved 62 år.
For en gangs skyld har vi NR-oppgjøret i havn før oss og vi mekler kun på vår avtale. Det blir helt sikkert tøffe forhandlinger og streikefaren er stor. Og det kan jeg si med en gang. Blir det streik så blir den langvarig. Det vil være vanskelig for motparten å spekulere i tvungen lønnsnemd når det kun streikes i KCA Deutag Drilling Norge.

Vi har hatt forhandlingsmøte med bedriften på fem tariffsaker denne uken. Det førte til 2 enigheter, 2 uenigheter (tvisteprotokoller) og 1 sak som måtte utsettes på grunn av uklarheter i saksgrunnlaget. Dessverre må vi melde at uenighetene dreier seg i hovedsak om usaklige permitteringer. Kaoset som er skapt vil derfor fortsette en stund fremover. Det gledelige her er at listen over de som ble rammet blir mindre etter hvert som vi presser på.

Styremøte i Oljearbeiderforeningen blir avholdt tirsdag 14. august.


Tore Hegerberg
Klubbleder